לראיון עם סטאלוס ואורן חן

יופי לי ולך

פעם כשהיינו צעירים ויפים / הסתובבנו כל היום / הלכנו להרים וטיפסנו על גבעות / לקחנו את הזמן כדי לראות

הלכנו אל הים / הלכנו יד ביד / לא ידענו מי ומה

פזמון: יופי יופי לי / יופי יופי לך / יופי יופי לי ולך

היום כשהתבגרנו אחרי כל השנים / הגוף כבר לא מגיב אותו דבר / עד בלי להכיר משהו השתנה / אבל בלב אותה האהבה

פזמון: יופי יופי לי / יופי יופי לך / יופי יופי לי ולך