>> החדשים של אמינם, כריסטינה אגילרה עם מארון 5 ודיויד גואטה עם ניקי מינאז' ופלו רידה