>> "הדור האחרון" בנתניה: "לגלות את העולמות"; הדור האחרון" בפיוט "אל מסתתר"; ראיון היכרות עם "הדור האחרון"