הדורבנים וששי קשת בקליפ "אח, איזה בוקר (72')

לקליפ של הדורבנים - "לא פוגע"