לביצועים הנוספים של סטלוס ואורן חן: "זה לא עושה לי כלום" ו"שלך"