לביצוע הנוסף של שריף, "לא מוותר"

לביצוע של תמיר גל "כל הבנות סביבי"