לביצועים הנוספים של שחר אבן צור "שיר אהבה" ו"אישה יפה"