לביצועים הנוספים של דודו אהרון:

הכל זה מלמעלה

יש לי רק אותך