לביצועים הנוספים מההופעה במרינה הרצליה:

"זה שובר לב של גבר"

"יש לך אותי לעולמים"

"חיים שלי"

"תפילתו של ילד"

"הזדמנות שניה"