לקטעים הנוספים מהתכנית:

איציק קלה שר את "מותק"

חיים משה עם "לינדה לינדה" ו"בתוך הלב"