לביצועים הנוספים:

זינגואלה

גליקריה שרה בתורכית

 

לראיון המתורגם עם גליקריה