לביצועים הנוספים מהתכנית:

מרים טוקאן שרה את "התשמע קולי"

אלי לוזון עם "פנק אותה" ועם מחרוזת שירים בטעם של פעם