לביצועים הנוספים מהתכנית:

טרי פויזן מבצעות את שיר הנושא מהסרט "מכסחי השדים"

אדם עם "נוסע רחוק" ו"מצטער"

להקת חלב ודבש מתאחדת עם "אולי עוד קיץ" ו"גלגל ענק"