A post shared by CANNAGROWER (@cannagrower420) on

בזמן שמשרד הבריאות מנסה להטמיע תקני גידול וייצור מחמירים להפקת קנאביס רפואי עבור מכירה לחולים בבתי מרקחת, הצעת חוק חדשה “תכשיר” צמחי קנאביס בלתי חוקיים ותהפוך אותם לקנאביס רפואי.

הצעת החוק החדשה שיזם ח”כ יואב קיש מהליכוד ועליה חתומים 13 חברי כנסת מכל המפלגות, מבקשת לאפשר חלוקה למטופלים של קנאביס שחולט (הוחרם) על ידי המשטרה בפשיטות על בתי גידול בלתי חוקיים.

על פי ההצעה יופנה קנאביס שהוחרם על ידי המשטרה לבדיקת רופא מטעם משרד הבריאות, והוא זה שייקבע האם מדובר בקנאביס הראוי למכירה למטופלים. עם זאת, לא צויין מה יהיו הסטנדרטים לבדיקה זו ואיזו הסמכה תידרש לרופא כדי להחזיק בתפקיד.

על פי נוסח ההצעה תתוקן פקודת הסמים כך שתקבע כי "אם חולט סם מסוג קנאביס, יבחן רופא שמינה שר הבריאות אם ניתן להשתמש בו לצרכים רפואיים" וכן "אם קבע רופא כי ניתן, יועבר הקנאביס למשרד הבריאות ויימכר לצרכים רפואיים".

בדברי ההסבר להצעה נכתב כי "המשטרה אוספת קנאביס רב במסגרת המאבק בשימוש ובגידול לא חוקי, לפיכך מוצע לנצל את הכמויות האדירות של קנאביס שנתפסות על ידי המשטרה ובמקום להשמידן לקבוע כי הן יעברו לידי המדינה לשם מכירה של קנאביס רפואי”.

“לאחר שהרופא יקבע כי ניתן לעשות בסמים שנתפסו שימוש, הם יעברו לחולים הנזקקים לכך,” נכתב עוד.

על ההצעה חתומים חברי הכנסת יואב קיש, אברהם נגוסה, נורית קורן, טלי פלוסקוב, יהודה גליק, שרן השכל, חיליק בר, עמר בר-לב, איילת נחמיאס ורבין, לאה פדידה, מיקי לוי, בצלאל סמוטריץ’ ויצחק וקנין.

הצעת החוק אמורה לעלות בשבועות הקרובים לאישור ועדת השרים. אם תאושר, תעבור להצבעה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת ולאחר מכן תמשיך לדיונים בועדות ולאישור בקריאה שנייה ושלישית.

ממשרד הבריאות נמסר: "לא עודכנו לגבי הצעת חוק זו ו/או אופן ניסוחה"

>> כתבה זו פורסמה לראשונה במגזין קנאביס