תודה ליקי המדריך (באמת, עבודה קשה), ותודה למרכז הישראלי לסיור, מפעלי קורסי נהיגת שטח, מסעות וטיולים לבעלי רכבי שטח.