בית המשפט המחוזי בתל אביב גזר היום (רביעי) על דוד פנדו בן ה-76, תושב חולון, 17 שנות מאסר ותשלום פיצויים בגובה 200 אלף שקלים לקרובת משפחתו - אותה אנס שוב ושוב במשך 16 שנים, מאז הייתה בת 12, תוך שהוא מנצל את האמון שנתנה בו ואת תמימותה.

"הנאשם ניצל את חולשתה האישיותית של המתלוננת ואת מצוקתה הכלכלית והמשיך להשליט עצמו עליה, הן בהיבט הכלכלי והן בהיבט המיני" צוין בהכרעת הדין, שבה היו השופטים בדעת הרוב. בהמשך נכתב על פנדו, שתקף את הקטינה וביצע בה מעשים מגונים, כי "למעשה 'חישק' אותה לטובת מימוש מאווייו המיניים המעוותים".

לאחר קבלת גזר הדין, עו"ד רוית צאלח מימון מפרקליטות מחוז ת"א (פלילי) מסרה כי הנאשם פעל כדי "להשביע את יצריו ודחפיו האפלים, התעלם לחלוטין מרצונותיה וגרם לה נזק עמוק שהשפיע על התפתחותה כנערה, כאישה וכאם.

"בית המשפט נתן ביטוי לחומרה יתרה זו בפסיקתו, בהתאם לפסיקות עבר אשר קבעו כי עבירות מין במשפחה משבשות סדרי עולם, ומערערות את חווית המציאות של הילד, את האמון הבסיסי ואת התשתית להתפתחות בריאה, כמו גם את חווית האהבה כהזדמנות וכערך, ובעיקר מערערות את הבית כמקום מוגן מפני כל רעה, כפי שהוא אמור להיות", הוסיפה עו"ד צאלח על ההכרעה, שמגיעה היום בגין הרשעתו של פנדו בעבירות של אינוס קטינה על ידי בן משפחה, מעשה מגונה בקטינה על ידי בן משפחה, אינוס שלא בהסכמה חופשית ומעשה מגונה שלא בהסכמה חופשית.