עד המדינה שהפליל את ראש ארגון הפשע קוטייר עודה, אחיו שרחביל ועבריינים נוספים בארגון, לא יקבל פיצויים מהקנס כספי ששילמו העבריינים לקופת המדינה בסך 2.5 מיליון שקל. 

עד המדינה מסתתר בימים אלה בחו"ל כחלק מהסכם עליו חתם על הרשות להגנת עדים, הפרקליטות והמשטרה. הוא פנה לאחרונה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בדרישה להכיר בו כקורבן עבירה ולהורות לפרקליטות לפצות אותו מכספי הקנס שהוטל על עודה ואנשיו במסגרת הסדר טיעון עליו חתמו.

העד תיאר בבקשתו כיצד עודה, אחיו שרחביל ואנשיהם התעללו בו, היכו אותו, שפכו עליו מים רותחים וגרמו נזקים גופניים ונפשיים. הוא אף נפגע קשות באחת מעיניו. "הפכתי לנכה ורצחו את אחי בגללי", טען העד בבקשה. "שילמתי מחיר אישי כבד מאוד בגלל שהייתי עד מדינה. נאלצתי לעזוב את ישראל".

הפרקליטות התנגדה לבקשתו של עד המדינה וביקשה לדחות אותה על הסף בנימוק שהוא אינו נמצא ברשימת הקורבנות בתיק שהוגשה לבית המשפט בעת שהוגש כתב האישום נגד עודה ואנשיו.

עוד טענה הפרקליטות כי עד המדינה ידע ל הנזקים שנגרמו לו טרם חתימה על הסכם עד מדינה, לאחר שקיבל כחצי מיליון שקל במסגרת ההסכם ועוד סל אבטחה שעלה מאות אלפי שקלים. התביעה ציינה עוד כי במידה ובית המשפט יקבל את בקשתו של עד המדינה, הרי שיהיה בזה תקדים לשאר עדי המדינה שיבואו אחריו וידרשו פיצויים על הנזקים שנגרמו להם טרם המשפט ואחריו.

השופט שדן בבקשתו של עד המדינה דחה אותה על הסף. עם זאת, הוא ציין שהעד יוכל להגיש נגד עודה ואנשיו תביעה אזרחית על הנזקים שגרמו לו.