• עונה 1
  • בגובה העיניים עם גלית גוטמן

    התקבלה תאונה חדשה

    גלית גוטמן יוצאת לבדוק מה עומד מאחורי התופעה ההולכת ומתעצמת של שימוש בטלפון הנייד בזמן...

    לוגו בגובה העיניים