04:39מתוך עונה 202.06.19

מה אמר לירן שהשפיע על שירי?

חתונה ממבט ראשון

מתוך "חתונה ממבט ראשון 2"

חתונה ממבט ראשון