03:08מתוך עונה 311.12.17

רותם וגורי עונים על שאלות הצופים

היום בלילה

כמה דמי חנוכה הם ממליצים לתת?

היום בלילה