10:18מתוך עונה 125.10.18

אמיר ומיכל בהכנות למנה הראשונות

המטבח המנצח VIP

עד כמה הם מאיימים על הזוגות?

לוגו MKR המטבח המנצח