ולאלו שמעדיפים את החתולים שלהם בגיפים:

הניצוץ

קארי

המנסרים מטקסס

פסיכו