LIVING
LIVING

היוזמה שתהפוך את אופקים לתל אביב

קבוצת צעירים החליטה למצוא פתרון ממשי למצוקת מחירי הדיור, הם הרימו את הכפפה ובימים אלה הם שוקדים על הקמת רובע צעיר ותוסס דווקא באופקים. בהתחלה הם בונים על הרכבת שתביא אותם כל יום לתל אביב וחזרה ובהמשך מקווים שיצליחו למצוא עבודה גם בדרום. "אפשר ליצור שם פנינה שלא רק צעירים ירצו לקחת בה חלק, אלא שכל אחד ירצה לגור שם", הם אומרים

לירון שמם | mako | פורסם 21/11/13 09:27