אם יש לכם ילדים מתחת לגיל שלוש, בוודאי שמעתם שמעונות היום עברו לפיקוח של משרד החינוך, ויחד עם אכיפת חוק הפיקוח על המעונות – צפויים שינויים משמעותיים באופן שבו יפעלו הגנים הפרטיים והמעונות לפעוטות.

שירה גידור, ראש המרכז לגיל רך, הורות ומשפחה בבית הספר ללימודים מתקדמים במכללת סמינר הקיבוצים, מסבירה כיצד תיראה ההכשרה החדשה למטפלות ומה אנחנו ההורים יכולים לדרוש מהגן של הילדים שלנו?

מה עומד מאחורי המהלך הזה של מעבר מעונות היום ממשרד העבודה והרווחה לפיקוח משרד החינוך?

"המעבר של מעונות היום מהפיקוח של משרד הרווחה לפיקוח משרד החינוך, יחד עם אכיפת חוק הפיקוח על המעונות, הוא מהלך חיוני והכרחי, שנולד מההבנה, שהגיל הרך צריך להיות חלק בלתי נפרד מהמערך החינוכי הכולל הניתן לילדי ישראל מרגע לידתם ועד גיל 18, כמכלול רציף, הרואה את צרכי הילד וחשיבות התנאים להתפתחותו התקינה כערכים עליונים, כבר מגיל לידה.

זהו מהלך מבורך, שהיה עליו קונצנזוס כמעט מלא של אנשי המקצוע, שרואים בו צעד חיוני והכרחי כחלק מתהליך השיפור של איכות הטיפול והחינוך שמוענק לילדים מלידה ועד גיל 3."

האם זה אומר שכל מסגרת לילדים תהיה מפוקחת מעכשיו?

חוק הפיקוח חל על מסגרות לחינוך וטיפול בפעוטות מגיל לידה ועד גיל 3, שיש בהם 7 פעוטות או יותר. כל מסגרת כזו נדרשת להגיש בקשה לרשיון הפעלה ולעמוד בדרישות החוק והתקנות על מנת לקבלו. 

המשמעות היא שרוב מכריע של הגנים הפרטיים יהפכו להיות גנים תחת פיקוח, אולם לצערי – המשפחתונים הקטנים של פחות מ-7 פעוטות נשארו מחוץ לגדר החוק, ואני מקווה שבהמשך תמצא הדרך לפקח גם עליהם.

חוק הפיקוח והתקנות מכוחו כוללים  תקנים לגבי אופן הפעלת המעון - תנאי ביטחון ובטיחות, תקינת כוח אדם, מרחב הולם ועוד. תקנות אלה נכנסו לתוקף החל בספטמבר האחרון ויחולו באופן מדורג על פני 5 שנים.

במוקד התקנות עומדת החובה שכל המטפלות העובדות במעון היום יוכשרו לטפל בפעוטות בהכשרה אקדמית מפוקחת, במוסד המוכר על ידי המל"ג, הכוללת גם ליווי והדרכה מעשיים בתוך המעונות עצמם. זאת, במימון מלא של משרד החינוך וללא עלות עבור המטפלת או המסגרת החינוכית.

זה מהלך דרמטי, כי לראשונה מוסדר המקצוע של "מחנכת-מטפלת" לגיל הינקות כמקצוע לכל דבר, שיש לרכוש הכשרה עיונית ומעשית על מנת לעסוק בו. תם העידן שאנו, ההורים, מרגישים שכל אחת יכולה להיות מטפלת במעון יום. ללא הכשרה מתאימה, מטפלת לא תוכל לעסוק במקצוע.

חשוב לציין שההתייחסות שלי היא אמנם למטפלות נשים, כי הן הרוב המכריע של המועסקות בתחום, אולם כל האמור מתייחס גם למטפלים גברים כמובן."

שני תינוקות משחקים בגן ילדים (אילוסטרציה: santypan, shutterstock)
יש סטנדרט מעכשיו | אילוסטרציה: santypan, shutterstock

מה תוכן ההכשרה הצפוי למטפלות? האם יהיו בחינות מעבר בסיום?

"תכנית ההכשרה העיונית היא בת 150 שעות והיא מקיפה נושאים רבים כגון: התפתחות הילד וזיהוי מצבי סיכון ומצוקה, חובת דיווח לפי דין, רב-תרבותיות, הורות ומשפחה, תפקיד המחנכת – מטפלת, העשרה שפתית, התמודדות עם מצבי לחץ ושחיקה, היגיינה, בריאות ומניעת מחלות מידבקות, תזונה ואורח חיים בריא. במהלך ההכשרה, המשתתפות ידרשו להגיש עבודות בנושאים שונים ובסיום ההכשרה הן ידרשו להגיש עבודת גמר רחבה.

בנוסף לשעות העיוניות, כל מחנכת-מטפלת מחויבת גם ב- 70 שעות הכשרה מעשית במקום עבודתה. את ההכשרה המעשית תלווה מדריכה פדגוגית מטעם המוסד המכשיר, אשר מחויב  על ידי משרד החינוך להעסיק מדריכות פדגוגיות בעלות תואר שני לפחות, עם נסיון ומומחיות בגיל הרך, בהדרכת צוותים חינוכיים ובעבודה במסגרות גיל ינקות.

ההתנסות המעשית מהווה מסגרת של ליווי ותמיכה, והיא תוקדש בעיקרה לתצפיות על המשתתפות בעבודתן במעונות היום, כמו גם להדגמה, ליישום ולהטמעה של התכנים שנלמדו בהכשרה העיונית.

בנוסף – כל מחנכת-מטפלת תידרש לעבור בהצלחה קורס עזרה ראשונה לפעוטות בהיקף של 22 שעות לפחות וכן קורס התנהלות בטוחה בהיקף של 14 שעות לימוד לפחות.

רק מי שתעמוד בכל חובות ההכשרה: נוכחות במפגשים, עמידה בהצלחה במטלות, משוב חיובי מצד המדריכות הפדגוגיות וציון עובר בעבודת הסיום, תהיה זכאית לתעודה."

מהי המשמעות של כניסת מדריכות פדגוגיות לגנים?

"המדריכות הפדגוגיות הן בעלות תואר שני לפחות בחינוך, מומחיות לגיל הרך ובעלות נסיון רב בהדרכה של צוותים חינוכיים. המדריכות ישלחו מטעם המוסדות המכשירים לגנים בהן המטפלות-מחנכות עובדות, ילוו אותן במסגרת שעות ההכשרה המעשית ויפקחו מקרוב אחר התפתחותן המקצועית, ואחר יכולתן ליישם את החומר הנלמד בהכשרה."

האם כל המטפלות במעון ידרשו להכשרה הזאת? גם כאלה שמגיעות לעבודה באופן זמני?

"מחנכות-מטפלות חדשות תדרשנה להתחיל את ההכשרה בתוך שנה מיום תחילת העסקתן ולסיימה עד שנה מיום תחילת הלימודים. מחנכות-מטפלות עם ותק של פחות מ- 5 שנים בעבודה (נכון לסוף חודש אוגוסט 2021), תדרשנה להשלים את ההכשרה בתוך שלוש וחצי שנים ולא יאוחר מיום 25.1.25. מחנכות-מטפלות עם ותק של יותר מ- 5 שנים תדרשנה בהכשרה של 120 שעות בלבד.

מחנכות–מטפלות שירצו להמשיך ללמוד לתואר ראשון בחינוך, יקבלו קרדיטציה על השעות שלמדו במסגרת ההכשרה, ואנחנו תקווה שהטעימה הזאת מהאקדמיה תעודד את המשתתפות להמשיך להתפתח, להרחיב ידיעותיהן בחינוך וללמוד לתואר."

מה לגבי מי שכבר יש לה הכשרה קודמת בתחום?

"מחנכות-מטפלות שעומדות בדרישות האגף להכשרה מקצועית של משרד העבודה והרווחה ויש להן כבר תעודת מטפלת/מנהלת מעון יום, יהיו פטורות מההכשרה, וכמו כן יהיו פטורות גם מחנכות-מטפלות שיש להן תעודת הוראה למורות/לגננות לגיל הרך, שהן בעלות השכלה אקדמית בתחום החינוך לגיל הרך או השכלה אחרת המוכרת על ידי משרד החינוך."

האם ההכשרה היא חד פעמית או שתידרשנה השתלמויות המשך?

"התקנות קובעות כי הממונה על זרוע העבודה רשאי להורות על הכשרות ריענון אחת לשנתיים, בהיקף של עד 8 שעות. כמו כן התקנות מחייבות כי מפעיל המעון ידאג שכלל הצוות יעבור השתלמות מזמן לזמן, אך לצערי אין התייחסות בתקנות לפרק הזמן."

אז מה אנחנו כהורים צריכים לדרוש מהגן או המעון מעתה והלאה?

"ראשית, על הנהלת המעון להביא לידיעת ההורים בכתב על קיומו של רישיון הפעלה, זהותו של צוות המעון, המדריך חינוכי ודרכי יצירת קשר. החל מאחד בספטמבר הקרוב, חשוב לדרוש שבכל קבוצה במעון יום בה שוהים שבעה פעוטות או יותר מגיל לידה ועד 15 חודשים, יהיו שני מחנכים-מטפלים לפחות. התקנות קובעות כי מעל גיל 15 חודשים ועד לגיל שנתיים יחס פעוטות למחנך יהיה 1:9 ולפעוטות מעל גיל שנתיים 1:11.

שנית, אנחנו ההורים יכולים לוודא ולדרוש, כפי שנקבע בסעיף 10א לתקנות, כי במהלך כל שנת הלימודים יכלול צוות המעון מדריך.ה חינוכי.ת שיעבירו הדרכה חינוכית בהיקף של 4 שעות לחודש. ההדרכה החינוכית תכלול תצפיות בצוות המעון, פגישות אישיות עם המחנכות-מטפלות ועם הנהלת המעון, וכן פגישות קבוצתיות.

בתחילת כל שנת לימודים, נדרשים מפעילי המעונות להחליט על תכנית התפתחותית חינוכית המותאמת לגיל הפעוטות וכן על סדר יום מתוכנן לכל קבוצה, בהתאם לתכנית ולסדר יום שיפרסם משרד החינוך כהמלצה.

מעבר למה שאנו ההורים רגילים לקבל – לוח חופשות, תפריט אוכל שבועי וכיו"ב, ניתן לדרוש מבעל המעון לראות גם את עיקרי התכנית ההתפתחותית החינוכית; לדעת מהו היחס בין מספר המטפלות למספר הפעוטות בפועל לפי קבוצה ולפי שכבת גיל, ולוודא שמי שעובדת במעון כמחנכת–מטפלת עברה או עוברת הכשרה בתוך שנה מיום תחילת עבודתה. ההורים אף יכולים להקים נציגות מטעמם אשר תפגש באופן קבוע אחת לתקופה עם הנהלת המעון."

מה הבשורה העיקרית של המהלך?

"כפי שציינתי קודם, במהלך ההכשרה, מספר מרצות ומדריכות פדגוגיות יפגשו וינחו את המחנכות-מטפלות. אם משהו יעורר את חשדן, כבר במהלך ההכשרה ניתן יהיה לזהות, לתקן, לשפר, או להחליט שאותה משתתפת אינה יכולה להמשיך בהכשרה ולפיכך אינה מתאימה לעבודה כמחנכת-מטפלת. עובדה זאת, יחד עם המדריכות החינוכיות שיועסקו במעונות והבקרים שיבקרו מטעם משרד החינוך, אמורה למנוע את התופעה שמחנכת-מטפלת מטפלת בילדים שלנו מאחורי שער נעול ואף אחד אינו יודע אם היא אכן כשירה לטפל בהם. אני מקווה שבזכות זה אכן יחול שיפור דרמטי באיכות הטיפול הניתן לילדים בגיל הרך, מקצוע ה"מחנכת-מטפלת" ימוצב כמקצוע לכל דבר ויפחתו דרמטית מקרי ההתעללות בפעוטות במעונות היום."