mako
הורים
הורים

הילדה מסתובבת בחברה "רעה" והיא יודעת את זה? תסמכי עליה!

אמא שלא מצליחה לסמוך על בתה למרות שהיא מגלה אחריות, ילד יתום שלא מצליח לחייך, שני אחים עם פגם באוזן שמאחד ביניהם אבל כעת צריך להוריד אותו, וילדה דתייה שרוצה ללכת, בניגוד לרצון הוריה, לבית ספר חילוני. סופר נני עונה לכם

mako | פורסם 23/06/10 10:50