mako
הורים
הורים

הילד לא אוכל ירקות ופירות? הניחי לו!

ילדה עם בטחון עצמי נמוך, ילד שמסרב לאכול פירות וירקות, אם גרושה שדואגת להתדרדרות מצבו של בנה, וילד שנמצא בגן עם ילדים גדולים ממנו ולא תמיד משתלב. סופר נני עונה לכם

mako | פורסם 16/06/10 10:11