מספר המתגרשים בישראל עולה משנה לשנה. העלייה החלה בשנת 2004, וכעת נרשם גידול של 5% במפסר המתגרשים, ביחס ל- 2007.

בערים הגדולות נרשם גידול משמעותי במספר הזוגות שהחליטו לפרק את החבילה: בתל אביב חלה עלייה של 7%, בירושלים עלייה של 10%, ובחיפה עלייה של 13%. במודיעין נרשמה העלייה הגדולה ביותר בערים הגדולות: לא פחות מ-24% בשיעור המתגרשים. 

כמו כן, בהנהלת בתי הדין הרבניים מדווחים על 180 נשים מסורבות גט ו- 20 נשים עגונות.