CES
הורים
הורים

סרט מלחמה

בן זוגי הלך למשימה מודאג וחושש, אבל גם חדור מוטיבציה. כשהוא יצא, בכיתי שעה בערך עד שהילד שלי התעורר. אישה עם תינוק בבית, מחכה לבעל שיחזור מהמלחמה – זאת סיטואציה שעד עכשיו הכרתי רק מסרטים. והנה, עכשיו האישה הזאת היא אני; בני משפחה כותבים על יקיריהם המשרתים בעזה

יפעת, זוגתו של | mako | פורסם 08/01/09 17:39