CES
הורים
הורים

רובים ושושנים

בני התחתן ביום חמישי בצל הידיעה שיגוייס, ולמחרת כבר נקרא למלחמה. אנחנו משתדלים להקל על הכלה כמה שאפשר, ומתפללים לשלומו ולשלום החיילים. גם לי יש עבר בשירות קרבי, והייתי רוצה מפקד כמו הבן שלי – צנוע, אמיץ, מנהיג; אבא כותב על הבן בחזית

זאב קרוב | mako | פורסם 12/01/09 13:10