CES
הורים
הורים

אני באמת צריכה חופש מהילדים שלי?

אני חייבת חופש. חופש מלהסיע לחוגים, מלהכין חביתה, מלשמוע את המילה "אימא". אז אנחנו קובעים תאריך, מודיעים לילדים, ואני כבר מתחילה לדמיין אותנו ברחובות פריז. או בעצם אמסטרדם? ברלין? למה אני לא מצליחה להיסגר על יעד ולהזמין כרטיסים?

עינת נתן | mako | פורסם 07/04/16 06:22 
עינת נתן