האחים מיה ואיתי רגב התאחדו בבית החולים סורוקה
האחים מאיה ואיתי בבית החולים יחד
האחים מיה ואיתי רגב התאחדו בבית החולים סורוקה
מאיה ואיתי רגב יחד
האחים מיה ואיתי רגב התאחדו בבית החולים סורוקה
האחים מיה ואיתי רגב התאחדו בבית החולים סורוקה
החטופים המשוחררים בהגעתם לבסיס חצרים (צילום: דובר צה"ל)
ליאת אצילי בנין | צילום: דובר צה"ל
החטופים המשוחררים בהגעתם לבסיס חצרים (צילום: דובר צה"ל)
רעיה רותם | צילום: דובר צה"ל
החטופים המשוחררים בהגעתם לבסיס חצרים (צילום: דובר צה"ל)
מורן ינאי | צילום: דובר צה"ל
החטופים המשוחררים בהגעתם לבסיס חצרים (צילום: דובר צה"ל)
ליאם אור עם אביו | צילום: דובר צה"ל

 

העברת החטופים מידי החמאס לצלב האדום
העברת החטופים מידי החמאס לצלב האדום
העברת החטופים מידי החמאס לצלב האדום
העברת החטופים מידי החמאס לצלב האדום
העברת החטופים מידי החמאס לצלב האדום
העברת החטופים מידי החמאס לצלב האדום
העברת החטופים מידי החמאס לצלב האדום
העברת החטופים אתמול לצלב האדום
העברת החטופים מידי החמאס לצלב האדום
העברת החטופים לידי הצלב האדום