יותר ויותר הורים יהודיים, בארץ וב"גולה", נמנעים מעריכת מילה לבניהם. עם זאת, הרוב עדיין נאמנים לטקס הראשון שעובר על הילד היהודי, וחותכים. אלא שמדי פעם אנחנו שומעים על תביעה נגד מוהל בגין נזק שגרם לתינוק במהלך ברית המילה. יש מקרים שבהם הסיבוכים הם קשים והתינוק נזקק לאשפוז ממושך ונגרם לו נזק לכול חייו. התביעות יכולות להגיע לסכומים של מיליוני שקלים, שקשה לגבותם מהמוהלים, שרובם לא מחזיקים סכומים כאלה בבנק.

בכלל, ענף המוהלים אינו מוסדר בחוק, וכל אחד יכול להיות מוהל. אבל עד שהוא יוסדר, החליטו חברי הכנסת אברהם נגוסה (ליכוד) ורחל עזריה (כולנו) לדאוג לפחות לפיצוי ההורים והתינוק במקרה של נזק שגרם המוהל, ללא צורך להגיע לתביעה בבית משפט. שני חברי הכנסת הניחו בתחילת השבוע על שולחן הכנסת, הצעת חוק פרטית לחייב מוהלים ב"ביטוח אחריות". מטרת החוק -  להבטיח תשלום פיצויים למי שנפגע עקב מעשה או מחדל של מוהל. העובר על החוק דינו – עד שנת מאסר.

על פי הצעת החוק - "לא יערוך מוהל ברית מילה אלא אם כן הוא מבוטח בפוליסת ביטוח אחריות לשפוי צד שלישי בשל חבות כספית שהמבוטח עשוי להיות חייב בה בשל גרימת נזקי גוף". בנוסף: "המפקח על הביטוח, בהתייעצות עם הרב הראשי לישראל, המכהן כנשיא מועצת הרבנות הראשית, רשאי לקבוע הנחיות לעניין פרטי פוליסת ביטוח אחריות למוהל".

בדברי ההסבר להצעת החוק של חברי הכנסת נכתב כי "במדינת ישראל מקצוע המוהלים אינו מוסדר בחוק, וכל אדם רשאי לשמש כמוהל בלי לעמוד בתנאים מקדימים. החל משנות ה-70, החלה לפעול ועדה בין-משרדית לפיקוח וולונטרי על המוהלים על ידי הרבנות הראשית לישראל, המשרד לשירותי דת ומשרד הבריאות. הוועדה מנפיקה רישיונות למוהלים אשר חפצים להיות מוסמכים מטעם הרבנות הראשית ומשרד הבריאות, וכן מפקחת על עבודתם.

עם זאת, במצב החוקי הקיים אין שום חובה על מוהל להיות בעל ביטוח מקצועי, בין אם עבודתו מפוקחת על ידי הוועדה הבין-משרדית ובין אם לא. מטעם זה, אם חלילה נוצר סיבוך ופגיעה בתינוק הנימול, הדרך היחידה של הוריו לדרוש פיצויים היא על ידי הגשת תביעה נזיקית נגד המוהל. לעתים רבות, המוהלים אינם בעלי 'כיס עמוק' אשר יאפשר להם לשלם פיצויים במידה שיפסקו במקרים מעין אלו, כך שהנטל הכלכלי שבטיפול הנפגע עלול ליפול על כתפי המשפחה והציבור. מטרתו של חוק מוצע זה היא להבטיח כי עריכת ברית מילה על ידי מוהל תיעשה רק במידה שהמוהל מחזיק בביטוח אחריות כנגד נזקי גוף של צד שלישי וזאת כדי להבטיח תשלום פיצויים למשפחה ולניזוק, במקרה שהמוהל התרשל בביצוע ברית המילה ופגע בתינוק הנימול".

חברי הכנסת המציעים מציינים, כי הצעת החוק נוסחה בשיתוף עם עמותת 'עתים' ותנועת נאמני תורה ועבודה.