המעבר מהגן לבית הספר מלווה פעמים רבות בחששות ומתחים רבים. כדי להקל על הילד ולהכין אותו לשנת הלימודים הראשונה בחייו, ניתן לרשום אותו לקייטנת הכנה מיוחדת לכיתה א'. 

בקורס ההכנה לכיתה א' מכירים לילד את מבנה בית הספר, מתרגלים את מסלול ההליכה ומדמים סדר יום שכולל שיעורים והפסקות. כמו כן, מקנים לילד הרגלי למידה נכונים ומתרגלים אותיות ומספרים. ישנם בתי ספר שמציעים קורסים לילדי גן חובה שנמשכים במהלך כל השנה. בבית הספר פרנקל בירושלים עלות הקייטנה היא כ-500 שקלים. מנחם הורוביץ הצטרף לקורס וחזר מוכן לבית הספר. 

הולכים לבית הספר? תבואו מוכנים