המסע המפרך של ההורות כרוך בדאגה יומיומית לילדינו ומדיר שינה מעינינו. מטבע הדברים הניסיון להבטיח את רווחתם ועתידם של ילדים בעלי צרכים ייחודיים הינו מאתגר ומורכב עוד יותר. התמודדות זו מלווה הורים לילדים עם צרכים מיוחדים כגון, ילדים הנמצאים על ספקטרום האוטיזם, ילדים הסובלים מפיגור שכלי ברמה זו או אחרת, ילדים הלוקים במחלת נפש וכיוצא בזה ובין אם מדובר על ילדים בגירים בעלי חוסר בשלות רגשית או קוגניטיבית להתנהל באופן עצמאי בענייניהם הרכושיים, ועלולים להיות מושא לניצול כלכלי בידי אחרים.

לדיני המשפחה שורה של כלים חדשניים שיוכלו להבטיח את עתידם הכלכלי של אותם ילדים במועד בו הוריהם יהיו מנועים מלהגן עליהם - בין אם לעת פטירתם ובין אם בנסיבות בהן נוצרה מניעות מצד הוריהם להמשיך ולתמוך בילדיהם מפאת מצבם הפיסי או הקוגניטיבי.

כדי לסייע להורים אלו בתכנון מוקדם של מצבים אלו, ריכזנו תשובות לשאלות בעזרת עו"ד שלי פיירשטיין טייאר ועו"ד שלומית בקרמן אפרתי, בעלות משרד העוסק בתחום דיני המשפחה, הירושה והאפוטרופסות.

כיצד אוכל להבטיח שילדי בעל הצרכים הייחודיים ימשיך לקבל תמיכה כלכלית גם כשאני כבר לא מסוגל לדאוג לענייני?

כשהורה בעצמו נקלע לסיטואציה שבה הוא אינו מסוגל לדאוג לענייניו, כך למשל כאשר הוא סובל מתהליכים דמנטיים מתקדמים, קרוב לוודאי שימונה לו אפוטרופוס. במקרה שכזה לא יוכל להמשיך ולתמוך כלכלית בילדו מבלי שיוגש הליך לבית המשפט ויינתן  צו שיפוטי ספציפי לעניין זה. על מנת למנוע סרבול זה, וכדי להבטיח את התמיכה הכלכלית הנדרשת מבלי להיות תלוי בחסדי בית המשפט, יכול ההורה מבעוד מועד לחתום  על מסמך משפטי מסוג "ייפוי כוח מתמשך" במסגרתו יגדיר את שורת ההענקות הכלכליות אותן מעונין לתת לילדו לצורך הבטחת רווחתו הכלכלית.

האם אוכל לשלוט בבחירת האפוטרופוס שיומנה לילדי במקומי במקרה שבו כבר לא אהיה מסוגל לדאוג לענייני?

על מנת שההורה יוכל לתת  את דעתו בנוגע לזהות האפוטרופוס שימונה לילדו בנסיבות בהן הוא כבר לא יוכל לשמש כאפוטרופוס עבורו, הוא יכול  מבעוד מועד לחתום על מסמך  משפטי מסוג "מסמך הבעת רצון" ולציין בתוכו את זהות האפוטרופוס שיחליף אותו. ההורה יכול להביע דעתו גם בנוגע לזהות האפוטרופוס שימונה לילדו לעת פטירתו במסגרת הצוואה שערך. כך או כך, ייבחן הדבר על ידי בית המשפט.

איך אוכל להבטיח שילדי בעל הצרכים הייחודים לא יכלה את הכספים שהורשתי לו ולא ינוצל כלכלית על ידי זרים?

באמצעות צוואה יוכל ההורה למנות צד ג', בדמות בן משפחה, מכר או איש מקצוע שהוא סומך על שיקול דעתם, אשר כלל הנכסים שיעביר  לילדו יירשמו  על שמו כנאמן לטובת ילדו. במסמך זה יוכל גם לתת הוראות מדויקות אודות אופן השימוש בנכסים אלו להבטחת רווחת ילדו כגון - מימון צרכים שוטפים והיקפם תוך לקיחה בחשבון את הקצבאות שתשולמנה לאותו ילד, מימון מטפלים וטיפולים רפואיים, ייעוד כספים לטובת פעילות פנאי או הוצאות חריגות אחרות, מימון רכישת נכס בו יוכל הילד להתגורר ועוד. פעולות הנאמן חוסות תחת מערכת דינים אשר מבטיחה כי אכן יפעל בנכסים בהתאם  להוראות בצוואה.

שלי פיירשטיין-טיאר (צילום: רותם פריד, יחסי ציבור)
עו"ד שלי פיירשטיין-טיאר | צילום: רותם פריד, יחסי ציבור

מה קורה במצב שבו קיימת הטבה במצבו של הילד בעל הצרכים הייחודיים לאחר קרות אירוע הפטירה או הפגיעה במצב הקוגניטיבי?

ההורה יוכל לייצר צואה דינמית הצופה פני עתיד, ובמסגרת זו להטמיע הוראה הנוגעת למצב שבו יחול שיפור במצבו של הילד - בין אם שיפור מלא ובין אם  חלקי. כך למשל במצב שבו ילד הסובל ממחלת נפש ועלול להיות מושא נוח להשפעה בלתי הוגנת ולניצול כלכלי בשל מאפיינים אלו, יוכל ההורה להתייחס לפרקי זמין קצובים, בהם תיבחן בכל פעם מחדש יכולתו של הילד לקבל החלטות בנושאים כספיים, ולשנות את מנגנון ניהול הכספים לפי מצבו העדכני.  

כיצד אבטיח לילדי בעל הצרכים הייחודיים קורת גג יציבה מבלי לסכן את הבית מפני השתלטות של צד ג'?

ההורה יבקש בדרך כלל לייצר איזון בין הרצון ליצור מרחב מוגן עבור הילד בעל הצרכים הייחודיים לבין הצורך לנהוג בשוויוניות כלפי יתר הילדים. על מנת להשיג מטרה זו, יוכל למשל ההורה לתת זכות מגורים בלעדית לילד בעל הצרכים הייחודיים עד אריכות ימים מבלי לרשום את הזכויות בבית על שמו. במקרה  זה, ניתן לשקול ליתן הוראות אודות הזכות של אותו ילד לאפשר לצד ג' להתגורר עמו בבית כדי למנוע השתלטות מצדו של אותו צד ג' על הבית. דברים אלו נכונים הן במסגרת מסמך ייפוי הכוח המתמשך והן במסגרת הצוואה.