מה מבטיחות מפלגות העבודה, חד"ש וישראל ביתנו לציבור הבוחרים בכל מה שקשור לחינוך הילדים ולזכויות האמהות? והאם הן קיימו הבטחות מהעבר? 

מחזיק מפתחות (צילום: getty images)
כשיקבלו את המפתחות, יזכרו את ההבטחות? | צילום: getty images
מפלגת העבודה: קורת גג לכל משפחה

חינוך
• מפלגת העבודה תומכת ברפורמת "אופק חדש" לכל בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים, דוגלת בהעמדת חינוך לערכים, הקניית ערכי מורשת, חיזוק החינוך הדמוקרטי, מניעת מגמות של הפרטת החינוך וחיזוק התמיכה בתלמידים החלשים.

• תומכת בהרחבת חוק יום לימודים ארוך ומפעל הזנה ממלכתי לכל ילדי ישראל, קידום שוויון מעמדו של החינוך הערבי, נגישות לכולם להשכלה גבוהה במכללות ובאוניברסיטאות, הקפאת שכר הלימוד באוניברסיטאות והרחבת תקציב תנועות הנוער. תוביל את התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון.

רווחה וזכויות סוציאליות
יישמר מערך הקצבאות. המפלגה מבטיחה קורת גג לכל משפחה בישראל ובמיוחד למשפחות צעירות. מתחייבת לסבסוד מעונות יום לנשים עובדות והתאמת עולם העבודה להורות. מבטיחה לפעול לחיזוק הרפואה המונעת בקהילה ובבתי הספר.

מעמד האישה
בכוונתה להוביל ‎מאבק חסר פשרות באלימות כלפי נשים, באמצעות הגדלת תקציבים, הקמה של מקלטים לנערות במצוקה, תוספת מקלטים ייחודיים לנשים מוכות, הקמת "הוסטלים" לגברים מכים, אכיפת החקיקה הקיימת למניעת אלימות במשפחה, הטרדה מינית והטרדה מאיימת, וסחר בנשים. כמו כן, תינתן תשומת מיוחדת לבריאות נשים, וייכללו תרופות למחלות נשים ומניעתן בסל הבריאות.

נישואים וגירושים
מפלגת העבודה תפעל לקידום חופש בחירה בנישואין לכל אזרח.

הישגים משמעותיים
• שרת החינוך יולי תמיר הנהיגה את הרפורמה בחינוך "אופק חדש" (הסכם נחתם בין הסתדרות המורים והממשלה במרץ 2008). ההסכם כלל תוספת של 26 אחוזים לשכר המורים, העלאת שכר מורה מתחיל ל-5,300 שקלים תמורת הארכת שבוע העבודה של המורים, חלקו על ידי לימוד שיעורים פרטניים, בעלות של 3.3 מיליארד שקלים.

• ח"כ אורית נוקד העבירה חוק שמאפשר לחד הוריים לצאת ללימודים אקדמאים או לימודי מקצוע מבלי שתישלל מהם זכאותם לקבלת קצבת קיום. כמו כן, יזמה הצעת חוק (יחד עם ח"כים נוספים) המכירה בהוצאות מטפלת או מעון כהוצאות המוכרות למס הכנסה. ההצעה עברה בקריאה ראשונה.

• בכנסת ה-17 נחקק חוק הזכות לעבודה בישיבה (חוק הקופאיות) שנזקף לזכותה של ח"כ שלי יחימוביץ' (יחד עם גדעון סער, מרינה סולודקין וזבולון אורלב‏‏). החוק קובע כי על מעסיק לאפשר לעובדיו לשבת במהלך העבודה. ח"כ יחימוביץ' גם הייתה אחראית יחד עם ח"כ גדעון סער מהליכוד על חוק הארכת חופשת הלידה של נשים מ-12 שבועות ל-14 שבועות.

מפחד ללכת לבית הספר בגלל אלימות. אילוסטרציה (צילום: אילוסטרציה)
יותר תכנים ציונים בבית הספר. ישראל ביתנו | צילום: אילוסטרציה
ישראל ביתנו: למען חינוך ציוני ודמוקרטי

חינוך
• המפלגה תפעל למתן עדיפות עליונה ללימודי תולדות העם היהודי מיום תקומתו ועד ימינו, מורשת ישראל, אהבת הארץ והמסורת היהודית, מוסר ואתיקה יהודית, וחינוך ציוני ודמוקרטי.

• תפעל לטיפוח המצוינות, ליצירת תנאים שווים להשכלה בכל רחבי הארץ, תוך מזעור פערים לימודיים שמקורם ברקע סוציו-אקונומי או במקום מגורים. המפלגה תפעל להעלאת מעמדו של המורה בישראל, לחיזוק המוסדות להשכלה גבוהה ולהגדלה ניכרת של תקציבי המחקר והפיתוח.

• המפלגה מתכוונת להיאבק בתופעת האלימות בין כותלי בית הספר ומחוצה לו, למניעת שוטטות ופשיעה בקרב תלמידי בתי הספר, על ידי הקמת מסגרות חינוך בלתי פורמאלי, שתפעלנה במסגרת הרשות המקומית בסיום שעות הלימודים.

• נוער בסיכון - המפלגה תפעל להרחבת המסגרות החינוכיות-טיפוליות בקהילה: פנימיות, משפחתונים ומשפחות אומנה, ולתגבור הכוח המקצועי הפועל בהן, להרחבת התקנים של העובדים הסוציאליים, ולהכשרת עובדים נוספים לצורך איתור ואבחון ילדים במשפחות השרויות במצוקה.

רווחה וזכויות סוציאליות
• דוגלת בבנייה של דירות קטנות להשכרה ארוכת טווח לזוגות צעירים, למשפחות חד הוריות ולבעלי מוגבלויות.

• מתכוונת לפעול לשילובם של אמהות חד הוריות בשוק התעסוקה באמצעות תמריצים מיוחדים לאלו שירצו ללמוד ולרכוש מקצוע.

מעמד האישה
המפלגה תפעל לקידום השוויון בין המינים בקבלה למקומות עבודה, לשוויון בשכר בין גברים לנשים ובחקיקה להכרה בהוצאות טיפול בילדים לצרכי מס.

נישואים וגירושים
ישראל ביתנו תפעל לחקיקת חוק "ברית הזוגיות", שיאפשר רישום זוגיות לפסולי החיתון, באופן שיתאים להלכה ולא יסתור אותה.

הישגים משמעותיים
• ח"כ אלכס מילר מהמפלגה אחראי על חוק זכויות הסטודנט (יחד עם ח"כ סילבן שלום), שאושר במאי 2007 – החוק מעגן את זכויות הסטודנטים בישראל בענייני בחינות ועבודות, תקנוני משמעת והטבות שונות (למשל הזכות לגשת לבחינה במועד ב', ללא קשר לתוצאה שהשיג הסטודנט בבחינה הראשונה, והאפשרות להפגין באופן חופשי).

• ח"כ מילר אחראי גם על חוק הפיקוח על מכוני הפסיכומטרי - במסגרת החוק יוגבר הפיקוח על מכוני הפסיכומטרי, הבחינה תפורסם ויעוגנו דמי הביטול של השתתפות בקורס.

שוויון הזדמנויות (צילום: ideabug, Istock)
נגד קיפוח אתני או עדתי, חד"ש | צילום: ideabug, Istock
חד"ש: חינוך לשוויון ואחווה יהודית ערבית

חינוך
• המפלגה דוגלת בהבטחת חינוך חינם, בכל המסגרות החינוכיות לימודיות: ממעונות היום ועד לאוניברסיטה, חקיקת חוק זכויות הילד, ניהול מדיניות של העדפה מתקנת לקבוצות המקופחות בקרב הילדים והנוער, הגדלת התקציבים לחינוך; פתרון בעיות הבטיחות בבתי-הספר, העלאת שכר המורים ושיפור תנאי עבודתם.

• תפעל לבלימת תהליכי המסחור במערכת החינוך, ביטול ההעדפה התקציבית לבתי-ספר ייחודיים, צמצום המספר המרבי של התלמידים בכיתה ל-25, ויישום מלא של חוק החינוך המיוחד ושל חוק השילוב.

• המפלגה תומכת בהשלמת הפעלתו של חוק חינוך חינם מגיל שלוש עד שנת 2011, שיפור מהותי בטיפול בילדים בפנימיות ובילדים שעברו התעללות, והנהגת מפעל הזנה בתשלום סמלי בכל בתי הספר שבהם פועל יום חינוך ארוך. כמו כן, תומכת בביטול שכר הלימוד במוסדות הציבוריים להשכלה גבוהה וקידום זכויות הסטודנטים.

• תומכת ביישום תוכניות לימודים בבתי-הספר שיחנכו לכיבוד אדם, נגד קיפוח בשל השתייכות לאומית, אתנית או עדתית, נגד קיפוח מגדרי או בשל נטייה מינית. נגד מיליטריזם, לאחווה יהודית-ערבית ולידידות בין העמים. כמו כן, תומכת בהוצאת סממנים מיליטריסטיים, כגון תוכניות "הדור הבא", מבתי הספר.

רווחה וזכויות הסוציאליות
• תומכת בהקצאת דיור ציבורי בשכר דירה נמוך לזוגות צעירים מעוטי אמצעים ולמשפחות מרובות ילדים.

• עד שיונהג חינוך חינם גם במעונות יום, התשלום של הורה עבור מעון יום לא יעלה על 20 אחוזים משכרו. המפלגה תומכת בהכרה של שלטונות המס בהוצאה להחזקת ילדים במעון או בתשלום למטפלת.

• תפעל לאיסור הקמת אנטנות סלולריות בצמידות לבתי מגורים, לבתי ספר ולגני ילדים.

מעמד האישה
חד"ש תומכת באכיפה נמרצת של החוקים נגד אלימות גופנית, מינית ונפשית במשפחה. תומכת בהגדלה מהותית של התקציבים המיועדים לסיוע לנשים, קורבנות אלימות וניצול, וניהול מסע הסברה רחב בעניין זה, מאבק בלתי-מתפשר נגד רצח נשים, לרבות בטענה הפסולה של "כבוד המשפחה".

נישואים וגירושים
המפלגה תומכת בהנהגת נישואים וגירושים אזרחיים והכרה במסגרות משפחתיות אלטרנטיביות – חד-הוריות, חד-מיניות ומעורבות.

הישגים משמעותיים
• חוק חינוך חובה חינם מגיל 3, במקום מגיל 5. החוק הקדים את תחולת חוק חינוך חינם לגיל 3 (ינואר 1999).

• העלאת דמי הלידה מ-75ל-100 אחוזים משכר האשה (מרץ 1993). 

• חוק מעונות יום שיקומיים (מרץ 2000) - החוק מעניק לילדים עם נכויות ומוגבלויות קשות אשר אינם נקלטים במעונות יום רגילים, את הזכות למעון יום שיקומי, בו יקבלו טיפולים פרה-רפואיים, חינוך והעשרה. 

• חוק פעוטות בסיכון (הזכות למעון יום) (יולי 2000) - החוק מבטיח לכל פעוט בסיכון, כאשר יש חשש להתפתחותו התקינה, או שהוא סובל מאלימות, או שהוריו אינם יכולים לדאוג לו - שהוא יקבל מקום במעון יום או במשפחתון. הצעת החוק הוקפאה עד מאי 2003 באמצעות חוק ההסדרים במשק המדינה שהגישה ממשלת שרון ובעזרת ח"כ גוז'נסקי יצא מהקפאתו.

• תיקון לחוק סימון צעצועים מסוכנים (חוק הגנת הצרכן) (יוני 2002) - התיקון לחוק מאפשר לשר התעשיה לסמן מוצרים לילדים (בעיקר - צעצועים) לשימוש לגילאים שונים, במטרה להגן על ילדים רכים מפני צעצועים מסוכנים.

תוכניות לעתיד
"ח"כ תמר גוז'נסקי העבירה בכנסת את חוק חינוך חובה מגיל שלוש, שהוא עדיין לא בוצע, ואנחנו נמשיך לפעול כדי שהחוק ייושם", אומרת ח"כ נורית חג'אג' . "זה משאיר הכנסה פנויה למשפחה באופן דרמטי ומאפשר ליותר נשים לצאת לעבודה. בנוסף, אנחנו מתכוונים גם להמשיך לקדם את השתתפות המדינה במימון של הוצאות פעוטונים. הסדרת תחבורה ציבורית ביישובים ערביים כדי לאפשר יציאה לעבודה. נמשיך לפעול גם להארכה נוספת של חופשת הלידה, מ-14 שבועות ל-16 שבועות. הדרך עוד ארוכה".