HIX
HIX

"מי שם?!" - "אני!"

סטודנטית מפוחדת שלא הבינה לאן מתחילים להיעלם הבגדים שלה מחדר המעונות, שמעה לפתע קולות מוזרים המגיעים מתוך הארון שלה. כאשר שאלה באימה "מי שם?!" היא נחרדה לגלות מישהו שעונה לה

היקס | פורסם 05/02/19 10:53