HIX
HIX

הוריו של היטלר התינוק נשלחו לכלא

זוג מאנגליה שקרא לתינוק שלהם על שמו של הצורר הנאצי, נשלח למספר שנים בכלא לאחר שבית המשפט מצא אותם אשמים בשייכות לארגון נאצי - אשר הוצא מחוץ לחוק ב-2016

היקס | פורסם 24/12/18 08:54