HIX
HIX

מזעזע: לבקנית בת 5 נרצחה ובותרה בבורונדי

ציד הלבקנים והסחר באיבריהם באפריקה לא פוסק: לאחר 4 שנים שקטות בבורונדי, נרצחה ילדה לבקנית בת 5. איבריהם של הלבקנים נסחרים למטרות כישוף ומגיה

היקס | פורסם 21/02/16 10:36