HIX
HIX

עברה את מעקה הספינה - ואבדה לנצח בלב ים

טרגדיה קשה קרתה בשיט תענוגות, כאשר אמא לשלושה טבעה בלב ים: "אנחנו רק יכולים לקוות שהילדים לא ראו את זה"

היקס | פורסם 17/04/18 08:40