HIX
HIX

מבריק: רדיו הפועל על המים שזורמים במקלחת

חברה בריטית פיתחה רדיו המוברג ישירות לצינור המקלחת וניזון מזרם המים המסובבים טורבינה קטנה

אורן דותן | היקס | פורסם 21/03/11 20:35