HIX
HIX

לוויסקי הזה יש טעם של פיפי

"הוויסקי המשפחתי של גילפין" הוא למעשה המשקה הסקוטי המפורסם המיוצר משתן בעל ריכוז סוכר גבוה המופק מפיפי של חולי סוכרת מבוגרים

אורן דותן | היקס | פורסם 30/08/10 18:30