HIX
HIX

חדש בצרפת: אוטומט בגטים

מתברר שאפילו בצרפת קשה להשיג כיכר טרייה בשעות הערב או בחגים. היה קשה לפחות עד שכספומט הבגטים הראשון נכנס לפעולה

אורן דותן | היקס | פורסם 23/08/11 11:39