HIX
HIX

אולי אנחנו יכולים לראות את השדה המגנטי של כדור הארץ

לכל בני האדם יש חלבון שיכול לעזור לנו לאתר את השדה המגנטי של כדור הארץ. בעלי חיים המבחינים באנרגיה המגנטית של כדור הארץ, נעזרים בכוחות הטבע האלה לניווט ולציד. בקרוב אצלנו?

אורן דותן | היקס | פורסם 28/06/11 21:25