HIX
HIX

אבולוציה בפעולה: האישה שרואה 99 מיליון צבעים יותר מאיתנו

רבים נוטים לחשוב שהמין האנושי סיים להתפתח אבל האבולוציה היא תהליך בלתי פוסק של ניסוי וטעייה וגם אצלנו, בין כל העיוותים והמוטציות, צצה לפעמים תכונה בלתי צפויה שאפשר להגדיר כיכולת על-אנושית

אורן דותן | היקס | פורסם 25/06/12 13:37