HIX
HIX

להיות בן 60, להרגיש בן 20: המחקר שעשוי להפוך זקנים לצעירים

מדענים הצליחו לחדש את תאי השריר אצל עכברים ולהפוך אותם שוב לצעירים - לפחות ברמת בריאות השריר. התכנון: ניסויים בבני אדם בשנה הבאה

היקס | פורסם 21/12/13 18:08