HIX
HIX

התמונה הנדירה שהנציחה התנגשות מטאור על פני הירח

ליקוי הירח שהתרחש ביום ראשון האחרו, וגם היווה את ליל הירח המלא הראשון של 2019, הפך לאחד מהדברים הכי מעניינים שקרו בחלל השבוע לאחר שצופה אחד תמים תיעד התנגשות מטאור בירח

היקס | פורסם 30/01/19 16:37