HIX
HIX

מתברר שלזרוק קרחון ענק באפריקה זה לא רעיון גרוע

מודלים חדשים מראים שזריקת קרחון ענק באזור מוכה בצורת יכולה באמת לעזור. סירת גרר תסחוב קרחון ענק מהקוטב ותעביר את כמות המים לאזורים הסובלים מבצורת קשה

אורן דותן | היקס | פורסם 15/08/11 14:58