HIX
HIX

פרה אחת לכל 10,000 מ"ר ביערות הגשם המצולקים

לפי מחקר ממשלתי חדש, רק 60 אחוזים מהשטח הטבעי שנהרס מנוצל לטובת גידול בקר לתעשיית המזון המהיר. כל השאר פשוט עומד שם כתזכורת לחמדנות של בני האדם

אורן דותן | היקס | פורסם 26/09/11 15:15