HIX
HIX

מזעזע: הצמיד לכלבה את הפה עם נייר דבק

בעליה הצמיד את פיה בנייר דבק וכך היא הסתובבה במשך 36-48 שעות, ללא יכולת לאכול או לשתות כראוי. כעת צוות וטרינרי עושה ככל שביכולתו להציל אותה

היקס | פורסם 03/06/15 15:35