HIX
HIX

האם צפוי לנו 'אל ניניו' הרסני נוסף?

ארגון המטאורולוגים העולמי הוציא הודעה בהולה ובה הם סבורים כי יש סיכוי של 70% לכך שתופעת הטבע הדרום אמריקאית עלולה להיות קטסטרופלית - ובעלת פוטנציאל להשפיע על ענפי החקלאות ברחבי העולם

היקס | פורסם 12/09/18 08:52